Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Żygulski

Żygulski

Doktorzy Honoris Causa

Zdzisław Żygulski

(1888-1975)
historyk literatury, germanista, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Wrocławskiego

26 września 1975 - uchwała Senatu UWr
promotor: prof. Marian Szyrocki
wyznaczona na dzień 1 października 1975 r. promocja nie odbyła się ze względu na stan zdrowia Profesora, który zmarł 22 października 1975 r.

Zdzisław Żygulski urodził się 4 kwietnia 1888 r. w Przemyślu (zm. 22 października 1975 r. w Łodzi). Studiował germanistykę i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1906-1908) oraz w Wiedniu (1908-1912), gdzie w 1914 r. otrzymał doktorat z filozofii. W latach 1912-1939 pracował w szkołach średnich w Borysławiu i we Lwowie. W 1939 habilitował się z filologii niemieckiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej i przekształceniu UJK w Uniwersytet im. Iwana Franki, otrzymał na tej uczelni etat docenta (1939-1941). W okresie niemieckiej okupacji, w latach 1941-1944, był nauczycielem w Szkole Handlowej, następnie po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie powrócił na Uniwersytet im. Iwana Franki (1944-1945). Wysiedlony ze Lwowa w 1945 r. zamieszkał w Łodzi i związał się z tamtejszym uniwersytetem. W 1946 r. został profesorem nadzwyczajnym języka i literatury niemieckiej, był organizatorem i kierownikiem (do 1951) Katedry Filologii Germańskiej oraz pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego (1948-1949). Ponadto wykładał i był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi. W 1950 r. nawiązał współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie początkowo prowadził wykłady zlecone na Wydziale Humanistycznym, później otrzymał etat profesora kontraktowego. W 1951 przeniósł się do Wrocławia, gdzie był jednym z twórców i organizatorów germanistyki uniwersyteckiej. W 1960 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, przeszedł na emeryturę i powrócił do Łodzi.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Łódzkiego
oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Profesor Zdzisław Żygulski zajmował się literaturoznawstwem niemieckim i komparatystyką, przede wszystkim niemiecką klasyką XVIII i XX wieku. Interesował się także literaturą skandynawską.

Zobacz również: