Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Jager

Jager

Doktorzy Honoris Causa

Cornelius de Jager

(ur. 1921)
astronom, profesor Uniwersytetu w Utrechcie

26 lutego 1974 – uchwała Senatu UWr
1 października 1975 – uroczysta promocja
promotor: prof. Antoni Opolski

Cornelius de Jager urodził się 29 kwietnia 1921r.  w Texel (Holandia). Studia w zakresie astronomii, fizyki i matematyki ukończył w 1945 r. na Uniwersytecie w Utrechcie, z którym związał się do momentu przejścia na emeryturę w roku 1986. Rozpoczął pracę jako asystent (1945), stopień doktora uzyskał w roku 1957, profesora nadzwyczajnego w 1957, a profesora zwyczajnego w 1960. Jednocześnie w latach 1961-1973 pracował na Uniwersytecie w Brukseli, a w latach 1963-1983 w Obserwatorium Astronomicznym i Laboratorium Badań Przestrzeni Kosmicznej w Utrechcie.
Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuk Pięknych, Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Międzynarodowego Komitetu do Badania Przestrzeni Kosmicznej COSPAR, Międzynarodowej Rady Unii Naukowych.
Profesor Cornelius de Jager zajmuje się fizyką słońca i teorią atmosfer gwiazdowych.

Zobacz również: