Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Rabin

Rabin

Doktorzy Honoris Causa

Michael Oser Rabin

(ur. 1931)
informatyk, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie
i Uniwersytetu Harvarda

30 maja 2007 – uchwała Senatu UWr
13 lipca 2007 – uroczysta promocja
promotor: prof. Leszek Pacholski

Michael Oser Rabin urodził się 1 września 1931 r. we Wrocławiu. W wieku 3 lat wraz z rodziną wyemigrował do Palestyny. Studiował matematykę na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie. Po uzyskaniu magisterium (1953) podjął studia doktoranckie na amerykańskim Uniwersytecie Pensylwanii, które kontynuował i ukończył w 1956 r. na Uniwersytecie Princeton. Tezy jego pracy doktorskiej dotyczyły nierozwiązalności pewnych pytań teoretycznych, a wyniki badań opublikowane zostały w "Annals of Mathematics". W 1957 r. w IBM Research, wraz z Dana Scottem, przedstawił koncepcję niedeterministycznych mechanizmów, idei, która w przyszłości umożliwiła kolejne kroki w rozwoju informatyki. Za te badania otrzymali w 1976 r. Nagrodę Turinga. Po studiach doktoranckich M. Rabin był członkiem Instytutu Badań Zaawansowanych w Princeton. W 1958 r. związał się z Hebrajskim Uniwersytetem w Jerozolimie, gdzie początkowo był starszym wykładowcą, następnie profesorem nadzwyczajnym i zwyczajnym (1965). Kierował tam Instytutem Matematycznym, Katedrą Informatyki, a w latach 1972-1975 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Od 1981 r. był również profesorem informatyki na Uniwersytecie Harvarda. Wykładał także jako "visiting professor" m.in. na Uniwersytecie Yale w New Haven, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie Paryskim, Instytucie Nauki Weizmanna w Rehovot.

Członek Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, Francuskiej Akademii Nauk, Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk, Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozoficznego, Izraelskiej Akademii Nauk i Humanistyki oraz brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego.

Profesor Michael O. Rabin jest wybitnym uczonym w dziedzinie informatyki, zajmuje się kryptografią i bezpieczeństwem komputerowym. Wprowadził kilka podstawowych pojęć współczesnej informatyki, opracował wiele ważnych i efektywnych algorytmów oraz udowodnił wiele twierdzeń. Jako współtwórca idei niedeterminizmu w teorii złożoności obliczeniowej przyczynił się do powstania jednego z siedmiu Problemów Milenijnych, najważniejszych pytań we współczesnej matematyce. Wprowadził pojęcie funkcji jednostronnej, czyli funkcji, której obliczenie jest bardzo łatwe, a której funkcja odwrotna jest praktycznie niemożliwa do obliczenia. Pojęcie to jest fundamentalne dla kryptografii z kluczem publicznym, których używa większość protokołów kryptograficznych wykorzystywanych w internecie. Wspólnie z Richardem Karpem opracował bardzo szybki algorytm wyszukiwania wzorca w tekście. Obecnie Profesor szczególnie interesuje się bezpieczeństwem i zastosowaniem randomizacji w komputerach.

 

Zobacz również: