Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Jabłoński

Jabłoński

Doktorzy Honoris Causa

Henryk Jabłoński

(1909-2003)
historyk, działacz polityczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
i Wojskowej Akademii Politycznej

26 września 1975 - uchwała Senatu UWr
2 października 1975 - uroczysta promocja
promotor: prof. Władysław Czapliński

Henryk Jabłoński urodził się 27 grudnia 1909 r. w Waliszewie k. Łowicza (zm. 27 stycznia 2003 w Warszawie). Studia historyczne ukończył w 1931 r. na Uniwersytecie Warszawskim - tu też w 1934 r. uzyskał stopień doktora. Uczestnik kampanii wrześniowej (1939) i kampanii norweskiej (1940), podczas której walczył w bitwie o Narwik, później uczestniczył w ruchu oporu w południowej Francji (1940-1944). W 1945 r. powrócił do kraju i podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie (1946-1950) oraz Uniwersytecie Warszawskim (1950-1979). W 1947 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, profesorem zwyczajnym nauk historycznych został w roku 1950.
W okresie 1948–1981 zasiadał w Komitecie Centralnym PZPR. Był posłem do Krajowej Rady Narodowej (1945–1947), na Sejm Ustawodawczy (1947–1952) oraz na Sejm PRL w latach 1952–1989. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty (1947–1953), minister szkolnictwa wyższego (1965-1966), następnie minister oświaty i szkolnictwa wyższego (1966–1972). Profesor był także zastępcą przewodniczącego Rady Głównej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1948-1950). W latach 1986-1990 ponownie zasiadał w KC PZPR. W roku 1972 wybrany na przewodniczącego Rady Państwa PRL (do roku 1985).
Członek Polskiej Akademii Nauk (w latach 1966-1971 był jej wiceprezesem) oraz kilku zagranicznych akademii nauk, m.in Akademii Rumuńskiej Republiki Socjalistycznej, Czechosłowackiej Akademii Nauk, Akademii Nauk ZSRR, Mongolskiej Akademii Nauk, Meksykańskiej Akademii Historycznej. Laureat najwyższych polskich i zagranicznych odznaczeń państwowych.
Zainteresowania naukowe Profesora Henryka Jabłońskiego obejmowały historię społeczną i polityczną XIV w., okres II wojny światowej i II Rzeczypospolitej.

Zobacz również: