Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Knopp

Knopp

Doktorzy Honoris Causa

Lothar Knopp

(ur. 1957)
prawnik, profesor Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus

17 września 2008 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 2008 – uroczysta promocja
promotor: prof. Jan Boć

Lothar Knopp urodził się 9 lutego 1957 r. w Heidelbergu. Studiował prawo na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Po studiach podjął działalność w praktyce prawniczej i sądowniczej. Stopień doktora w zakresie nauk administracyjnych i polityki administracyjnej uzyskał w 1987 r. W latach 1988-1990 był adiunktem Niemieckiej Szkoły Wyższej Administracji w Speyer. W 1991 r. powołany został na stanowisko profesora prawa administracyjnego i ochrony środowiska w Wyższej Szkole Zawodowej Nadrenii-Palatynatu w Bingen. W latach 1996-1999 profesor Wyższej Szkoły Administracji w Trewirze, kampusu ochrony środowiska w Birkenfeld. Od 1999 r. związany jest z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus. W tym samym roku objął Katedrę Prawa Publicznego i Prawa Ochrony, a od 2002 r. został dyrektorem Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych.

Równolegle z prowadzeniem badań naukowych rozwija współpracę z wieloma polskimi uczelniami, m.in. Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z naszą uczelnią. Współpracuje również z Polską Akademią Nauk.

Zainteresowania badawcze prof. Lothara Knoppa to ochrona środowiska, w szczególności zagospodarowanie odpadów, ochrona przed szkodliwymi emisjami, ochrona gleb, postępowanie w przypadkach zaistnienia skażeń, odpowiedzialność za ochronę środowiska i w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Drugim nurtem badawczym jest prawo konstytucyjne i administracyjne, szczególnie problematyka szkół wyższych, statusu urzędników, ochrony zdrowia, procedura i ustrój administracji. Profesor jest też znanym i cenionym prawnikiem praktykiem.

Zobacz również: