Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Pełczyński

Pełczyński

Doktorzy Honoris Causa

Zbigniew Andrzej Pełczyński

(ur. 1925)
filozof, politolog, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie

29 września 1993 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 1993 – uroczysta promocja
promotor: prof. Karol Bal

Zbigniew Andrzej Pełczyński urodził się 29 grudnia 1925 r. w Grodzisku Mazowieckim. Studia filologiczne podjął w 1943 r. na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, zmuszony był je przerwać z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego. Był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w powstaniu, po kapitulacji krótko przebywał w niewoli niemieckiej, następnie wstąpił do I Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1946 r. zamieszkał na stałe w Wielkiej Brytanii. Studiował ekonomię i politologię na Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji (1946-1949) oraz filozofię i politologię na Uniwersytecie Oksfordzkim (1949-1953). Z Oksfordem związał się na stałe. Tam rozpoczął pracę jako asystent (1953) i doktoryzował się z filozofii politycznej Hegla (1956).

Z działalnością naukową prowadzoną równocześnie w kilkunastu uniwersytetach europejskich, amerykańskich i azjatyckich, łączył działalność publiczną i społeczną. Był m.in. dziekanem Pembroke College (1961-1963), kierował sekcją politologii na Wydziale Nauk Społecznych (1972-1975) i przewodniczył centrum tego Wydziału (1981-1983) na Uniwersytecie Oksfordzkim. Kierował tzw. programem gościnności kolegiów oksfordzkich dla naukowców z Polski i innych krajów środkowo-wschodniej Europy oraz Stefan Batory Trust w Oksfordzie. W 1988 r. w imieniu Georga Sorosa założył w Polsce Fundację Stefana Batorego. Był wiceprezydentem Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich, członkiem rady doradczej brytyjskiego Know-How Fund for Poland, Foreign and Commonwealth Office, Rady Konsula Generalnego RP w Londynie, przedstawicielem prezydenta RP w Radzie Powierniczej Polonia Aid Foundation Trust w Londynie, doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP, konsultantem Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw reformy polskich uniwersytetów oraz konsultantem europejskich programów reform administracji publicznej w Polsce. Był także prezydentem (1986-1989) Brytyjskiego Towarzystwa Heglowskiego. W 1994 r. założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, obecnie Stowarzyszenie Szkoła Liderów, którym kieruje do dziś. Centralne miejsce w działalności organizatorskiej Profesora zajmują sprawy Polski i Polaków, polskiej nauki i kultury, popieranie i rozwijanie naukowej współpracy brytyjsko-polskiej oraz promocja nauki polskiej w Wielkiej Brytanii.

Zainteresowania badawcze prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego obejmują historię filozofii, filozofię polityczną i historię najnowszą Polski, przy czym przede wszystkim koncentruje się na filozofii politycznej Hegla.

Zobacz również: