Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Barycz

Barycz

Doktorzy Honoris Causa

Henryk Michał Barycz

(1901-1994)
historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego

23 marca 1984 – uchwała Senatu UWr
9 listopada 1984 – uroczysta promocja
promotor: prof. Adam Galos

Henryk Michał Barycz urodził się 26 czerwca 1901 r. w Starym Sączu (zm. 9 marca 1994 r. w Krakowie). Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1920-1924), historię polityki w Szkole Nauk Politycznych przy UJ (1922-1923) oraz historię i filozofię na Uniwersytecie w Padwie (1926-1927). W latach 1927-1938 przebywał także na studiach archiwalnych w Austrii, Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech. Doktoryzował się z filozofii (1926) i habilitował z historii (1935) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1946 mianowany profesorem nadzywczajnym, w roku 1975 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pracował najpierw w Archiwum Miejskim w Krakowie (1922-1923), następnie w latach 1924-1934 na Uniwersytecie Jagiellońskim był asystentem i starszym asystentem. Był także dyrektorem Archiwum UJ (1934-1939, 1945-1949 oraz 1953-1963). W 1949 przeniósł się do Wrocławia i związał się z Uniwersytetem i Politechniką we Wrocławiu (od 1951 z Uniwersytetem Wrocławskim). W 1953 roku powrócił na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i pracował tam aż do przejścia na emeryturę w roku 1971. W latach 1954-1961 pracował jako profesor kontraktowy w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności (korespondent krajowy), Polskiej Akademii Nauk (rzeczywisty). Międzynarodowej Akademii Historii Nauki w Paryżu, Akademii Literatury i Historii Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza w Bolonii, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Historii i Zabytków m. Krakowa.
Zainteresowania naukowe Profesora Henryka M. Barycza obejmowały dzieje wyższych uczelni w Polsce (przede wszystkim historię Uniwersytetu Jagiellońskiego), dzieje reformacji w Polsce, stosunki kulturalne Polski z Europą zachodnią i południową, historię nauki, dzieje Śląska oraz biografistykę.

Zobacz również: