Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Ginter

Ginter

Doktorzy Honoris Causa

Bolesław Ginter

(ur. 1938)
archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

luty 2011 - uchwała Senatu UWr
3 października 2011 - uroczysta promocja
promotor: prof. Jan Bardukiewicz

Bolesław Ginter urodził się 14 marca 1938 r. we Lwowie. W 1955 podjął studia archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim które ukończył w 1961 pracą magisterską „Mezolit na Górnym Śląsku”. W 1960 został zatrudniony w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, a w l966 rozpoczął pracę na UJ. Swoje zainteresowania koncentrował na zagadnieniach epoki kamienia, intensywne badania terenowe, doprowadziły do uzyskania w 1965 doktoratu na podstawie rozprawy „Schyłkowy paleolit i mezolit w dorzeczu górnej Odry i górnej Warty”. Była to pierwsza synteza paleolitu schyłkowego na Górnym Śląsku. W 1973 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie archeologii epoki kamienia. W latach 1981–1985 kierował Zakładem Archeologii Powszechnej Instytutu Archeologii UJ, a w 1985 został profesorem nadzwyczajnym nauk humanistycznych. Po reorganizacji, od 1985 do 2008, był kierownikiem Zakładu Archeologii Epoki Kamienia, a w latach 1984–1987 prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W latach 1990–1993 prorektor ds. badań naukowych UJ. W 1993 mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2009 przeszedł na emeryturę.

Prof. Bolesław Ginter uprawianą problematykę badawczą przedstawił w formie różnego rodzaju publikacji, których dotąd ukazało się drukiem 160, w tym 13 książek zarówno autorskich, jak i współautorskich.

Członek m.in. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Komisji Paleogeografi i PAU, Deutsches Archäologisches Institut, International Association of Egyptologists.
Profesor wykładał także na UMCS w Lublinie i na uniwersytetach w Bratysławie, Erlangen, Kolonii i Bazylei. Nadal wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zobacz również: