Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kulczyński

Kulczyński

Doktorzy Honoris Causa

Stanisław Kulczyński

(1895-1975)
biolog, botanik, działacz polityczny, profesor Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego

20 lutego 1963 – uchwała Senatu causa UWr
10 października 1963 – uroczysta promocja UWr
promotor: prof. Kazimierz Sembrat

Stanisław Kulczyński urodził się 9 maja 1895 r. w Krakowie (zm. 11 lipca 1975 r. w Warszawie). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (zoologię i botanikę) oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim (botanikę). Pracę naukową rozpoczął w roku 1918 w Ogrodzie Botanicznym UJ. W Uczelni tej uzyskał stopień doktorski (1919) i habilitację (1924). Następnie przeniósł się na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie był profesorem nadzwyczajnym (1924), zwyczajnym (1930), dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (1934-1935) oraz rektorem (1936-1937). W okresie II wojny światowej pracował na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie (1939-1941) oraz brał udział w tajnym nauczaniu (1941-1944). W maju 1945 r. przybył do Wrocławia, gdzie kierował odbudową oraz organizacją wyższych uczelni. Rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1945-1951), pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-1962).

Działalność polityczną rozpoczął w roku 1938 w Klubie Demokratycznym we Lwowie. W 1945 r. wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego, był wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej, członkiem Komitetu Politycznego, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Prezydium Centralnego Komitetu, a następnie honorowym przewodniczącym tej partii. Poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm kilku kadencji (1947-1972), wicemarszałek Sejmu (1952-1956) oraz zastępca przewodniczącego Rady Państwa PRL (1957-1969).
Współtwórca i prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania badawcze Profesora Stanisława Kulczyńskiego obejmowały kilka dziedzin botaniki, w szczególności systematykę i morfologię roślin, fitosocjologię, geografię roślin, ekologię i paleobotanikę.

Zobacz również: