Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Orville-Thomas

Orville-Thomas

Doktorzy Honoris Causa

William James Orville-Thomas

(1921-2009)
chemik, profesor Uniwersytetu w Salford

27 kwietnia 1983 – uchwała Senatu UWr
19 października 1983 – uroczysta promocja
promotor: prof. Henryk Ratajczak

William James Orville-Thomas urodził się 13 października 1921 r. w Abercrave (zm. 23 listopada 2009). Ukończył studia chemiczne w 1948 r. na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. Na tej uczelni podjął pracę naukowo-dydaktyczną, najpierw jako lektor, następnie wykładowca chemii fizycznej. W 1950 uzyskał stopień doktora (Ph.D.), a w 1959 został doktorem nauk (D.Sc.). W 1966 otrzymał etat profesora chemii fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Salford, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 1987.

Członek wielu brytyjskich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, m.in. Królewskiego Towarzystwa Chemicznego w Londynie, Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Europejskich Kongresów Spektroskopii Molekularnej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor William J. Orville-Thomas zajmował się zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej, spektroskopii kwadrupolowego rezonansu jądrowego, akustyką molekularną, zastosowaniem chemii kwantowej oraz oddziaływaniem międzycząsteczkowym. Fundamentalne znaczenie mają wyniki jego badań nad własnością i strukturą elektronową związków chemicznych oraz konformacją molekuł i oddziaływaniem międzycząsteczkowym.

Zobacz również: