Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Boulon

Boulon

Doktorzy Honoris Causa

Georges Boulon

(ur. 1943)
fizykochemik, profesor Uniwersytetu Claude’a Bernarda w Lyonie

27 października 2010 – uchwala Senatu UWr
15 listopada 2010 – uroczysta promocja (Święto Uniwersytetu Wrocławskiego)
promotor: prof. Janina Skrzypiec-Legendziewicz

Georges Boulon urodził się 22 lipca 1943 r. w Saint-Chamond we Francji. Po uzyskaniu magisterium w 1966 r. związał się z Uniwersytetem Claude'a Bernarda Lyon 1. W 1968 r. obronił pracę doktorską, a w 1970 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Profesorem II stopnia został w roku 1981, I stopnia w 1986, a w 1991 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od października 2009 r. jest profesorem emerytowanym. Pełnił wiele bardzo odpowiedzialnych funkcji, był dyrektorem Laboratorium Fizykochemii Materiałów Luminescencyjnych CNRS na Uniwersytecie Lyon 1 (1983-1994) oraz Narodowej Grupy Badawczej Materiałów Laserowych CNRS (1994-2001), członkiem Narodowej Komisji Uniwersytetów Francuskich CNU (1991-1999). Od wielu lat jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Tohoku w Sendai (Japonia), przebywał na stażach naukowych na Uniwersytecie Stanowym w Oklahoma oraz Uniwersytecie Wisconsin w Madison. Współpracuje z naukowcami z ośrodków badawczych w Hiszpanii, Rosji, we Włoszech, Rumunii, Polsce, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Chinach.
Członek międzynarodowych i francuskich towarzystw naukowych, m.in. Advancing the Science and Technology of Light (OSA), The Electrochemical Society (ECS), Société Française de Physique (SFP), Société Chimique de France (SFC) i Société Française d’Optique (SFO).
Profesor Georges Boulon jest wybitnym fizykiem i chemikiem, specjalizującym się w spektroskopii atomowej oraz molekularnej materiałów luminescencyjnych, laserowych oraz optyki nieliniowej.

Zobacz również: