Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Żylicz

Żylicz

Doktorzy Honoris Causa

Maciej Żylicz

(ur. 1953)
biolog, profesor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

31 października 2007 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 2007 – uroczysta promocja
promotor: prof. Jacek Otlewski

Maciej Żylicz urodził się 21 września 1953 r. w Gdańsku. Studia wyższe z fizyki oraz indywidualne z biologii ukończył na Uniwersytecie Gdańskim (1977). Doktoryzował się w zakresie biochemii na Akademii Medycznej w Gdańsku (1979), habilitował z biologii molekularnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (1986). Tytuł profesora nauk przyrodniczych uzyskał w 1992 r., w 1996 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. W latach 1981-1999 związany był z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie był adiunktem w Zakładzie Biochemii (1981-1988), adiunktem (1988-1991) i kierownikiem (1991-1994) Zakładu Biologii Molekularnej, prorektorem uczelni (1990-1993) oraz kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej (1994-1999). Od roku 1999 r. kieruje Zakładem Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od dnia 1 września 2005 r. nieprzerwanie jest prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 1993-1994 jako "visiting professor" pracował w Instytucie Onkologii Uniwersytetu w Utah w Stanach Zjednoczonych.
Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1994 r., rzeczywisty od 2007 r.), Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Europejskiej, Europejskiej Organizacji Biologii Molecularnej (EMBO), American Society of Biochemistry and Molecular Biology, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Od 2008 r. przewodniczący zespołu ds. biologii molekularnej, komórkowej i strukturalnej w Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych. Delegat Polski w Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (2000-2004) i Europejskiej Fundacji Nauki (2003-2005). Był również członkiem zespołu Komitetu Badań Naukowych (1997-2000), przewodniczącym Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komitetu Badań Naukowych (2001-2004) oraz przewodniczącym Komisji Badań Podstawowych w KBN (2001-2002). Uczestniczył w radach Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2005).

Profesor Maciej Żylicz zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego i ich rolą w transformacji nowotworowej. Wyizolował pierwsze białka szoku termicznego i wykazał ich aktywność w replikacji DNA. Wraz ze swoimi współpracownikami wykazał, że białka szoku termicznego biorą udział w ochronie innych białek, dysocjacji oligomerów i agregatów białkowych, a także w proteolizie.

Zobacz również: