Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Macůrek

Macůrek

Doktorzy Honoris Causa

Josef Macůrek

(1901-1992)
historyk, profesor Uniwersytetu Masaryka w Brnie

20 października 1965 – uchwała Senatu UWr
22 listopada 1965 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stefan Inglot

Josef Macůrek urodził się 31 marca 1901 r. w Chomyžu (zm. 15 kwietnia 1992 r. w Brnie). Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Karola w Pradze (1925). Tam rozpoczął swoją karierę naukową - został asystentem, uzyskał doktorat (1926) i habilitację (1930). W roku 1935 przeniósł się na Uniwersytet T. Masaryka w Brnie i związał się z nim na stałe. W latach 1947-1950 wykładał także na Uniwersytecie w Bratysławie.

Należał do kilku akademii nauk oraz licznych towarzystw naukowych.

Profesor Josef Macůrek był jednym z najwybitniejszych czeskich badaczy dziejów narodów środkowo- i wschodniosłowiańskich. Zajmował się problematyką dziejów narodu polskiego i stosunków polsko-czeskich. Wielki przyjaciel Polski i Polaków, inicjator, współorganizator i gorący rzecznik współpracy Uniwersytetu w Brnie z Uniwersytetem Wrocławskim.

Zobacz również: