Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Sobczyk

Sobczyk

Doktorzy Honoris Causa

Lucjan Sobczyk

(ur. 1927)
fizykochemik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

24 stycznia 2001 – uchwała Senatu UWr
20 czerwca 2001 – uroczysta promocja
promotor: prof. Jerzy Hawranek

Lucjan Sobczyk urodził się 4 sierpnia 1927 r. w Natalinie. Studiował chemię na Politechnice Wrocławskiej (1946-1951). Swoją działalność dydaktyczną rozpoczął już na II roku studiów będąc zastępcą asystenta w Katedrze Chemii Fizycznej PWr. Po uzyskaniu magisterium wyjechał na studia aspiranckie do Instytutu Precyzyjnej Technologii Chemicznej w Moskwie, gdzie otrzymał stopień kandydata nauk chemicznych (1954). Powrócił na Politechnikę Wrocławską i do 1962 r. pracował w Katedrze Chemii Fizycznej. Równolegle w 1956 r. podjął pracę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie powierzono mu zorganizowanie Katedry Chemii Fizycznej, którą kierował do 1969 r., następnie kierował Zakładem Chemii Fizycznej (1969-1991). Habilitował się w 1962 r. na PWr z badań nad strukturą elektronową pochodnych pirydyny, po czym uzyskał na UWr stanowisko docenta (1962-1969). W latach 50-tych i 60-tych przebywał na stażach naukowych na Sorbonie w Paryżu, w Walijskim Uniwersytecie w Aberystwyth i w Instytucie Borisa Kidrića w Ljublianie. Profesorem nadzwyczajnym został w 1969 r, profesorem zwyczajnym w 1976. Na Uniwersytecie Wrocławskim pełnił liczne funkcje, był prodziekanem (1962-1964) i dziekanem (1971-1975) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz przez dwie kadencje prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą (1975-1981). Po przejściu na emeryturę (1997) nie zerwał kontaktów z uczelnią i nadal pozostaje czynny w sferze nauki i dydaktyki.

Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1976, rzeczywisty od 1989), Nowojorskiej Akademii Nauk, Wydziału Struktury i Kinetyki Rosyjskiej Akademii Nauk (honorowy od 1997), Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zainteresowania badawcze prof. Lucjana Sobczyka koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień wiązania wodorowego, zastosowania metod fizycznych do ustalania struktury cząsteczek oraz dynamiki i przemian fazowych w dielektrykach. Szeroki rozgłos przyniosły mu wyniki badań nad rozkładem ładunku w wiązaniach wodorowych, poprzez pomiary momentów dipolowych i jądrowego rezonansu kwadrupolowego oraz nad teorią widm oscylacyjnych w silnych wiązaniach wodorowych. Profesor stworzył wrocławską szkołę badań wiązania wodorowego, był współtwórcą wrocławskiej szkoły chemii fizycznej.

Zobacz również: