Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Stern

Stern

Doktorzy Honoris Causa

Klaus Stern

(ur. 1932)
prawnik, profesor Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu w Kolonii

23 września 1987 – uchwała Senatu UWr
13 listopada 1987 – uroczysta promocja
promotor: prof. Kazimierz Działocha

Klaus Stern urodził się 11 stycznia 1932 r. w Norymberdze. Studiował prawo i ekonomię w Erlangen i Monachium (1951-1955). Doktoryzował się (1956) i habilitował (1961) z prawa publicznego na Uniwersytecie w Monachium. Profesorem zwyczajnym został w roku 1962. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął na Uniwersytecie w Monachium, na stanowisku asystenta (1956-1960). W tym samym okresie pracował także jako referent prawny w okręgu Wyższego Sądu Krajowego w Monachium.
Po uzyskaniu habilitacji otrzymał w 1962 r. etat profesora zwyczajnego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie pracował do roku 1966. Następnie związał się z Uniwersytetem w Kolonii (1966-1997). Był kierownikiem Katedry Prawa Publicznego, Nauki Administracji i Ogólnej Nauki o Prawie, dyrektorem Instytutu Prawa Publicznego i Nauki Administracji oraz dziekanem Wydziału Prawa (1969-1971), rektorem (1971-1973) i prorektorem (1973-1975) tej uczelni. Współorganizator powstałego przy uniwersytecie Centrum Prawa na rzecz Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej. W latach 1976-2000 sędzia Trybunału Konstytucyjnego Północnej Nadrenii-Westfalii.

Członek licznych organizacji oraz towarzystw naukowych i rządowych gremiów doradczych, m.in. Akademii Nauk Nadrenii-Westfalii, Niemieckiego Zgromadzenia Prawników, Stowarzyszenia Niemieckich Prawników Konstytucjonalistów, Niemieckiego Towarzystwa Badań Naukowych. Działał również w Komisji Nadzwyczajnej Bundestagu ds. reformy konstytucji oraz w Komisji ds. Finansowania Partii Politycznych.

Zainteresowania badawcze Profesora Klausa Sterna koncentrują się wokół teorii konstytucji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tzw. konstytucji gospodarczej, instytucji i współczesnych tendencji federalizmu i samorządu terytorialnego, ogólnej części prawa administracyjnego, a także prawa radiowego.

Zobacz również: