Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kunicki-Goldfinger

Kunicki-Goldfinger

Doktorzy Honoris Causa

Władysław Kunicki-Goldfinger

(1916-1995)
mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego

26 kwietnia 1989 - uchwała Senatu UWr
11 listopada 1989 - uroczysta promocja
promotor: prof. Tadeusz Lachowicz

Władysław Kunicki-Goldfinger urodził się 13 lutego 1916 r. w Krakowie (zm. 14 sierpnia 1995 r. w Warszawie). Studiował biologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1934-1938). Po studiach został asystentem w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1938-1939). We wrześniu 1939 r., uciekając przed Niemcami, uszedł do Lwowa. W 1940 aresztowany przez NKWD zesłany został do guberni Archangielskiej. Następnie wstąpił do II Korpusu gen. W. Andersa (1942), z którym przeszedł szlakiem przez Persję, Palestynę, Egipt do Włoch. Do kraju powrócił w roku 1947 i zamieszkał w Lublinie. Uzyskał etat starszego asystenta (1947-1948) oraz adiunkta (1948-1949) w Katedrze Fizjologii Roślin Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. Tam doktoryzował się (1948) i habilitował (1950) z fizjologii roślin. W 1951 został profesorem nadzwyczajnym i objął Katedrę Mikrobiologii Ogólnej. W 1955 został służbowo przeniesiony na Uniwersytet Wrocławski, gdzie do roku 1961 kierował Katedrą Mikrobiologii. Następnie wyjechał z Wrocławia i na stałe zamieszkał w Warszawie. Otrzymał tytuł profesora zwyczajnego (1962), był kierownikiem Katedry Mikrobiologii (1961-1968) oraz dyrektorem Instytutu Mikrobiologii (1969-1971) na Uniwersytecie Warszawskim. Na emeryturę przeszedł w roku 1986. Z działalnością naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach łączył pracę badawczą w placówkach Polskiej Akademii Nauk.

Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1965, rzeczywisty od 1980), Nowojorskiej Akademii Nauk, Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Medycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Zainteresowania badawcze Profesora Władysława J. Kunickiego-Goldfingera obejmowały genetykę drobnoustrojów, mikrobiologię weterynaryjną, ogólną, stosowaną (ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii wody i ścieków), biologię ogólną, fizjologię drobnoustrojów oraz historię nauki i filozofię.

Zobacz również: