Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Davies

Davies

Doktorzy Honoris Causa

Mansel Morris Davies

(1913-1995)
fizykochemik, profesor Uniwersytetu Walijskiego w Aberystwyth

6 września 1979 - uchwała Senatu UWr
17 listopada 1979 - uroczysta promocja
promotor: prof. Lucjan Sobczyk

Mansel Morris Davies urodził się 15 marca 1913 roku w Aberdare (zmarł 11 stycznia 1995 r. w Crycciet). Studia chemiczne ukończył w 1935 r. na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. Po studiach pracował naukowo w kilku collegeach (w tym czasie uzyskał stopień doktorski Ph.D.) oraz na Uniwersytecie w Leeds (1942-1947). W 1947 r. powrócił na Uniwersytet w Aberystwyth, gdzie w 1958 r. otrzymał stopień doktora nauk (D.Sc.), a w roku 1968 tytuł profesora zwyczajnego chemii. Wykładał również jako visiting professor  na uniwersytetach w Austrii, Belgii, Francji, Holandii i Japonii.
Członek licznych organizacji i towarzystw naukowych.
Profesor M. M. Davies zajmował się różnymi dziedzinami fizykochemii. Przede wszystkim koncentrował się na zagadnieniach oddziaływań międzymolekularnych oraz na problemach struktury i dynamiki faz skondensowanych, badanych za pomocą metod dielektrycznych i spektroskopii podczerwieni. Światowy rozgłos uzyskał w badaniach relaksacji dielektrycznej w kryształach molekularnych, ciekłych kryształach, polimerach i klastratach oraz w badaniach stanów absorpcyjnych i zjawisk nieliniowych w układach o znaczeniu biologicznym.

Zobacz również: