Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Schleifstein

Schleifstein

Doktorzy Honoris Causa

Josef Schleifstein

(1915-1991)
politolog, historyk, działacz polityczny, profesor Uniwersytetu w Lipsku

31 stycznia 1979 – uchwała Senatu UWr
10 kwietnia 1979 – uroczysta promocja
promotor: prof. Marian Orzechowski

Josef Schleifstein urodził się 3 lipca 1915 r. w Łodzi (zm. w 1991 roku we Frankfurcie nad Menem). W latach 1936-1945, przebywając na emigracji politycznej w związku z wcześniejszą działalnością w Komunistycznej Partii Niemiec, studiował historię i filozofię na uniwersytetach w Pradze i Londynie. Po II wojnie światowej osiedlił się na terenie Niemiec Zachodnich i wznowił działalność w KPD (1946-1950). W 1951 przeniósł się do Niemiec Wschodnich, gdzie podjął pracę na Uniwersytecie w Lipsku na stanowisku docenta historii. W 1956 doktoryzował się z filozofii, a w 1958 uzyskał tytuł profesora. Był dyrektorem Instytutu Franciszka Mehringa tego uniwersytetu oraz jego prorektorem (1952-1958). W 1960 r. powrócił do RFN i skoncentrował się na działalności politycznej w szeregach Niemieckiej Partii Komunistycznej. W 1968 roku zorganizował we Frankfurcie nad Menem Instytut Badań Marksistowskich, którym kierował aż do jego rozwiązania w roku 1989.

Profesor Josef Schleifstein zajmował się historią ruchu robotniczego, przede wszystkim niemieckiego, filozofią marksistowską oraz strategią i taktyką ruchu komunistycznego w RFN.

Zobacz również: