Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Roloff

Roloff

Doktorzy Honoris Causa

Hans-Gert Roloff

(ur. 1932)
literaturoznawca, profesor Wolnego Uniwersytetu w Berlinie

20 lutego 1991 – uchwała Senatu UWr
22 maja 1991 – uroczysta promocja
promotor: prof. Marian Szyrocki

Hans-Gert Roloff urodził się 11 września 1932 r. w Olsztynku. Studiował literaturoznawstwo germańskie na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (1951-1957), tam rozpoczął pracę jako asystent. Po zdaniu egzaminu państwowego z germanistyki i teatrologii awansował na stanowisko adiunkta i rozpoczął wykłady z literatury niemieckiej i nowołacińskiej XIV-XVI wieku. Prowadził także zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Tam habilitował się i powołany został na stanowisko profesora (1970). W 1984 r. objął Katedrę Literatury i Języka Niemieckiego Wieków Średnich na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 2000.

Członek licznych niemieckich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych.

Zainteresowania badawcze Profesora Hansa-Gerta Roloffa koncentrują się na zagadnieniach literatury niemieckiej od XV do XVIII wieku - niemieckojęzycznej i neołacińskiej. Swoją pozycję we współczesnej germanistyce zawdzięcza pracy edytorskiej . Wydaje historyczno-krytyczne serie tekstów od wieku XV po wiek XVIII oraz serie monografii i podręczników. Redaguje w seriach leksykon biograficzny i bibliograficzny, a także serie dotyczące interpretacji dzieł literackich. W działalności badawczej i edytorskiej Profesora dużą rolę odgrywa współpraca z germanistami polskimi, zwłaszcza z germanistami wrocławskimi.

Zobacz również: