Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Strzelczyk

Strzelczyk

Doktorzy Honoris Causa

Jerzy Strzelczyk

(ur. 1941)
historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27 marca 2013 - uchwała Senatu UWr
15 listopada 2013 - uroczysta promocja
promotor: prof. Rościsław Żerelik

Jerzy Strzelczyk urodził się w Poznaniu 24 grudnia 1941 r. Studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1959–1964). Jego Mistrzem był prof. Gerard Labuda, ale kształcił się też pod okiem tak wybitnych mediewistów jak: Kazimierz Tymieniecki, Henryk Łowmiański czy Brygida Kürbis. Po studiach pozostał wierny swojej Almae Matris przez cały czas czynnej pracy naukowej, tu uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe – doktora nauk humanistycznych (1968), doktora habilitowanego (1975), profesora nadzwyczajnego (1984) i zwyczajnego (1989). Członek Polskiej Akademii Umiejętności (korespondent od 1995, czynny od 2007), Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 2010) oraz Historische Kommission w Berlinie (korespondent od 1996). Doktor honoris causa Akademii im. J. Długosza w Częstochowie (2012).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prezentowanych w kontekście środkowoeuropejskim wczesnośredniowiecznych dziejów Polski, dziejów średniowiecza europejskiego do końca XIII wieku, Słowiańszczyzny i państw barbarzyńskich, kultury intelektualnej, kartografii i geografii historycznej.
Jest członkiem Rady Naukowej cyklu konferencji pod nazwą Ad fontes, organizowanych przez IH UWr oraz członkiem jury publikacji Złotej Serii UWr.

Zobacz również: