Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Lenz

Lenz

Doktorzy Honoris Causa

Rudolf Lenz

(ur. 1940)
filolog, historyk, profesor Uniwersytetu Philipsa w Marburgu
i Uniwersytetu Wrocławskiego

27 kwietnia 2005 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 2005 – uroczysta promocja
promotor: prof. Eugeniusz Tomiczek

Rudolf Lenz urodził się 26 czerwca 1940 r. w GieBen. Studiował historię, politologię, pedagogikę i socjologię na Uniwersytecie w Marburgu, gdzie następnie został nauczycielem akademickim. Uczęszczał także na seminaria i wykłady z filologii klasycznej i germańskiej, filozofii, ekonomii oraz prawa handlowego i międzynarodowego. Stopień doktora filozofii uzyskał w 1969 r. Od 1977 r. kierownik Pracowni Badań nad Aktami Personalnymi Akademii Nauki i Literatury w Moguncji, z siedzibą na tym uniwersytecie. Habilitował się w roku 1989 na Uniwersytecie Wrocławskim. Tu też powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 1996. W 1993 r. założył Pracownię Badań nad Aktami Personalnymi na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, która stała się drugą tego typu jednostką Akademii Nauki i Literatury w Moguncji. Wykładał gościnnie na uczelniach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Austrii i na Węgrzech.

Zainteresowania prof. Rudolfa Lenza dotyczyły głównie literatury funeralnej. Profesor podjął próbę pełnego oszacowania i opracowania niemieckojęzycznych drukowanych kazań pogrzebowych. Zasięg terytorialny owych kazań, wyznaczony przez kryterium wpływów religijnych sprawił, że Śląsk stał się jednym z jego głównych obszarów badawczych. Profesor, poza działalnością naukową, zaangażowany jest w restaurację zabytków historycznych na Dolnym Śląsku. Niestrudzenie przez lata zabiegał  o środki finansowe na ten cel pochodzące z instytucji rządowych i pozarządowych RFN.

Zobacz również: