Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Steinhaus

Steinhaus

Doktorzy Honoris Causa

Hugo Dionizy Steinhaus

(1887-1972)
matematyk, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

17 listopada 1965 – uchwała Senatu UWr
22 listopada 1965 – uroczysta promocja
promotor: prof. Edward Marczewski

Hugo Steinhaus urodził się 14 stycznia 1887 r. w Jaśle (zm. 25 lutego 1972 r. we Wrocławiu). Studia matematyczne rozpoczął na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1905-1906), następnie kontynuował je na Uniwersytecie w Getyndze (1906-1911). Tam doktoryzował się w roku 1911. Żołnierz legionów polskich (1914-1915), w latach 1916-1917 pracował w dyrekcji Odbudowy Kraju w Krakowie. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1917-1941). Tu habilitował się w roku 1917, został profesorem nadzwyczajnym (1920) oraz zwyczajnym (1925). Okres II wojny światowej (1941-1944) Profesor spędził w Berdechowie, gdzie ukrywał się i brał udział w tajnym nauczaniu. W 1945 przybył do Wrocławia i stał się jednym z organizatorów wrocławskiego ośrodka matematycznego. Profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1945-1951), pierwszy dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii tej Uczelni (1945-1947) oraz profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1951-1960). Równocześnie pracował w Państwowym Instytucie Matematycznym (1947-1951) oraz Instytucie Matematycznym PAN (1952-1960).

Członek m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania Profesora Hugo Steinhausa obejmowały analizę funkcjonalną, teorię prawdopodobieństwa, teorię gier i zastosowanie matematyki. Wraz ze Stefanem Kaczmarzem podał zasady zastosowania metod analizy funkcjonalnej do szeregów ortogonalnych, a wspólnie ze Stefanem Banachem sformułował jedno z fundamentalnych twierdzeń analizy funkcjonalnej - twierdzenie o ciągu operacji liniowych. Był również jednym z twórców nowoczesnej teorii gier. Współtwórca lwowskiej i wrocławskiej szkoły matematycznej.

Zobacz również: