Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Heisig

Heisig

Doktorzy Honoris Causa

Norbert Heisig

(ur. 1933)
lekarz internista, profesor Uniwersytetu w Hamburgu

23 kwietnia 2008 – uchwała Senatu UWr
7 czerwca 2008 – uroczysta promocja
promotor: prof. Eugeniusz Tomiczek

Norbert Heisig urodził się 24 listopada 1933 r. we Wrocławiu. W styczniu 1945 r. wraz z rodziną zamieszkał w dolnosaksońskim miasteczku Wolfenbüttel. Studia medyczne łączył z filologią klasyczną na uniwersytetach we Fryburgu, Tybindze i Hamburgu. Z Uniwersytetem w Hamburgu związał się na stałe. Tam w 1960 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 1967 habilitował się w zakresie interny. Przeszedł tam przez wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego i lekarza klinicznego. W Uniwersyteckiej Klinice Medycznej był asystentem naukowym (1960-1967), lekarzem specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych (1967), docentem i lekarzem naczelnym (1967-1971), egzaminatorem państwowym w zakresie medycyny internistycznej (1968-2000) oraz otrzymał stanowisko profesora interny. W latach 1972-2000 pełnił funkcję dyrektora ds. medycznych szpitala w Reinbek, wchodzącego w skład uniwersyteckich klinik. W 2000 r. przeszedł na emeryturę i zaangażował się m.in. w sprawy środowiska akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Z jego inicjatywy w 2001 r. powołane zostało Niemiecko-Polskie Towarzystwo UWr, które aktywnie włącza się w działalność uczelni, poszukując zagranicznych sponsorów dla różnych przedsięwzięć naukowych i restauratorskich oraz promuje naukę wrocławską za granicą.

Członek wielu niemieckich i zagranicznych towarzystw, stowarzyszeń i organizacji naukowych, m.in. Fundacji Louise Eylmann w Hamburgu oraz Klubu Rotary w Hamburgu-Bergedorfie.

Profesor Norbert Heisig specjalizował się w internie, gastroenterologii, diabetologii i geriatrii. Jest autorem wielu książek i podręczników z zakresu medycyny. W swym dorobku posiada kilkaset artykułów, opublikowanych w podręcznikach i czasopismach naukowych. Przebywał wielokrotnie na zagranicznych stażach naukowych, głównie w Stanach Zjednoczonych, krajach skandynawskich i we Włoszech.

Zobacz również: