Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Pfeiffer

Pfeiffer

Doktorzy Honoris Causa

Heinrich Pfeiffer

(ur. 1927)
sekretarz generalny Fundacji Aleksandra von Humboldta w Bonn

29 czerwca 1988 – uchwała Senatu UWr
13 kwietnia 1989 – uroczysta promocja
promotor: prof. Marian Szyrocki

Heinrich Pfeiffer urodził się 27 stycznia 1927 r. w Weinbach. Studiował pedagogikę i filozofię na uniwersytetach w Moguncji, Frankfurcie nad Menem, Bonn, Stuttgarcie, Sztokholmie i w Minneapolis (1946-1950). Już podczas studiów pracował dorywczo jako nauczyciel w szkołach średnich. Po uzyskaniu doktoratu został asystentem w Akademii Międzynarodowych Badań Pedagogicznych we Frankfurcie nad Menem (1950-1952), następnie kierował Niemieckim Działem Stypendiów Fulbrighta w Bonn (1953-1956). W latach 1956-1994 był sekretarzem generalnym Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Bonn, a latach 1996-1994 zasiadał w jej prezydium.

Członek wielu niemieckich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, zajmujących się popieraniem i finansowaniem badań naukowych, jak i międzynarodowej współpracy naukowej.

Heinrich Pfeiffer jest autorem wielu publikacji, głównie z zakresu organizacji i historii nauki. Wspierał materialnie naukę polską, przede wszystkim poprzez przyznawanie stypendiów i dotacji na prowadzenie badań naukowych.

Zobacz również: