Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Schambeck

Schambeck

Doktorzy Honoris Causa

Herbert Schambeck

(ur. 1934)
prawnik, polityk, profesor Uniwersytetu Jana Keplera w Linzu, przewodniczący Bundestratu 1992, 1997)

22 marca 2000 – uchwała Senatu UWr
24 maja 2000 – uroczysta promocja
promotor: prof. Bogusław Banaszak

Herbert Schambeck urodził się 12 lipca 1934 r. w Baden. Studia prawnicze rozpoczął w roku 1953 na Uniwersytecie Wiedeńskim, tam też w 1958 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych. Po rocznej praktyce sądowej w Baden i w Wiedniu został asystentem światowej sławy administratywisty prof. Adolfa Merkla. Na Uniwersytecie Wiedeńskim habilitował się z filozofii prawa (1964) i otrzymał etat docenta na Wydziale Prawa. W latach 1964-1966 pracował w dziale naukowym austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej, a w 1966 r. został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Politologii i Austriackiego Prawa Konstytucyjnego oraz Gospodarczego na Uniwersytecie w Innsbrucku. W 1967 r. przeniósł się na Uniwersytet Jana Keplera w Linzu i związał się z nim aż do przejścia na emeryturę w roku 2002. Tu uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, objął Katedrę Prawa Publicznego, Nauk Politycznych i Filozofii Prawa oraz zorganizował Instytut Polityki Rynku Pracy (kierował nim w latach 1968-1993). Jako "visiting professor" wykładał na uniwersytetach w Brazylii, Chile, Chinach, Czechach, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.

Przez długi czas z pracą akademicką łączył działalność społeczną i polityczną. W latach 1969-1997 zasiadał z ramienia Austriackiej Partii Ludowej okręgu Dolnej Austrii w Bundesracie, a w latach 1975-1997 pełnił w Bundesracie funkcję przewodniczącego frakcji chrześcijańsko-demokratycznej tej partii, w tym okresie był stale wybierany na stanowisko przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Federalnej. W 1997 r. zrezygnował z mandatu parlamentarnego i wszystkich frakcji politycznych, pragnąc poświęcić się przede wszystkim pracy naukowej.

Członek wielu międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Wiedeńskiej Katolickiej Akademii Nauk, Akademii Nauk w Padwie, Akademii Nauk Nadrenii-Westfalii w Düsseldorfie, Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i Węgierskiej Akademii Nauk. Należy do Fundacji J. W. Goethego w Bazylei, Austriacko-Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego, Austriackiej Komisji Prawników, Fundacji dla Europy im. Jeana Moneta, Niemieckiego Stowarzyszenia Konstytucjonalistów.

Zainteresowania badawcze prof. Herberta Schambecka obejmują przede wszystkim zagadnienia prawa konstytucyjnego i prawa człowieka oraz problemy stosunków państwa z kościołem rzymskokatolickim. Koncentrował się na nowych tendencjach w rozwoju demokratycznego państwa prawa, na współczesnym federalizmie i procesach jednoczenia się Europy. Podejmuje badania nad kształtującym się społeczeństwem obywatelskim i nad pozycją w nim jednostki, a także nad zagadnieniami etycznymi i problematyką odpowiedzialności w państwie demokratycznym. Dużo uwagi poświęca nauce społecznej kościoła rzymskokatolickiego oraz jej wpływowi na kształt i funkcjonowanie współczesnego świata.

Zobacz również: