Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Toll

Toll

Doktorzy Honoris Causa

John Sampson Toll

(1923-2011)
fizyk, profesor Uniwersytetu w Maryland i Stanowego Uniwersytetu Nowojorskiego w Stony Brook

20 maja 1975 – uchwała Senatu UWr
9 czerwca 1975 – uroczysta promocja
promotor: prof. Jan Rzewuski

John Sampson Toll urodził się 25 października 1923 r. w Denver (zmarł 15 lipca 2011 w Bethesda). Ukończył fizykę na Uniwersytecie Yale w 1944 r. W latach 1946-1953 pracował na Uniwersytecie w Princeton, w międzyczasie w roku 1950 odbywał staż naukowy w laboratorium fizyki w Los Alamos. W 1953 został profesorem fizyki teoretycznej Uniwersytetu w Maryland oraz dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii na tym uniwersytecie. W latach 1965-1978 pełnił funkcję prezydenta Stanowego Uniwersytetu Nowojorskiego w Stony Brook. W 1978 powrócił na Uniwersytet w Maryland i do 1988 był jego prezydentem. W 1988 uniwersytet ten połączony został z Uniwersytetem Stanowym i systemem collegów, a Profesor został przewodniczącym kolegium tych szkół oraz ich kanclerzem, w latach 1989-1994 był kanclerzem honorowym. Wykładał jako "visiting professor" m.in. na Uniwersytecie w Kopenhadze i Uniwersytecie w Lund.

Członek licznych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, Związku Uczonych Amerykańskich i Narodowego Komitetu Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący Komisji ds. Fizyki w National Science Foundation, przewodniczący komitetu doradczego w sprawach elektrofizyki przy National Aeronautics and Space Administration, członek komitetu doradczego ds. energii atomowej stanu Nowy Jork oraz członek komisji ds. szkolnictwa wyższego Amerykańskiej Rady Szkolnictwa. Był prezydentem Stowarzyszenia Badań Uniwersyteckich, skupiającego 77 głównych uniwersytetów amerykańskich i przewodniczącym trzech komitetów naukowych biura technologicznego przy Kongresie USA.

Zainteresowania naukowe Profesora Johna Sampsona Tolla obejmują kilka dziedzin fizyki teoretycznej, przede wszystkim teorię pola i teorię cząstek elementarnych. Wybitne osiągnięcia naukowe uzyskał w badaniach warunku przyczynowości, relacji dyspersyjnych, własności analitycznych funkcji wielopunktowych w kwantowej teorii pola oraz w badaniach nad teorią rozproszeń cząstek elementarnych.

Zobacz również: