Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Culhane

Culhane

Doktorzy Honoris Causa

John Leonard Culhane

(ur. 1937)
fizyk, astronom, profesor University College London

24 marca 1993 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 1993 – uroczysta promocja
promotor: prof. Jerzy Jakimiec

John Leonard Culhane urodził się 14 października 1937 r. w Dublinie. Studiował fizykę na University College Dublin (1955-1960). Po ukończeniu studiów podjął pracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie doktoryzował się (1966) i przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, od asystenta (1963) do profesora (1981). Zastępca dyrektora (1975-1983) i dyrektor (1983-1997) Mullard Space Science Laboratory University College London.
Profesor John L. Culhane należy do licznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Królewskiego, Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, Amerykańskiej Unii Geofizycznej, Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników. Jako czołowy ekspert w dziedzinie eksperymentalnej astronomii rentgenowskiej pełnił odpowiedzialne funkcje w wielu ciałach decyzyjnych i doradczych w sferze zarządzania nauką brytyjską i europejską, przede wszystkim w różnych organach i programach badawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Profesor John L. Culhane odkrył m.in. linie emisyjne w widmie rentgenowskim, gromady galaktyk i linie emisyjne w widmie rentgenowskim obiektów będących resztkami po wybuchu gwiazd supernowych oraz zbadał zmienności promieniowania rentgenowskiego galaktyk aktywnych. Specjalizował się w konstruowaniu bardzo czułych instrumentów pomiarowych, przeznaczonych do badania promieniowania rentgenowskiego obiektów kosmicznych, umieszczonych na pokładach sztucznych satelitów i obserwatoriów orbitalnych.

Zobacz również: