Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Koneski

Koneski

Doktorzy Honoris Causa

Błaže Koneski

(1921-1993)
językoznawca, historyk literatury, poeta,
profesor Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego w Skopje

20 czerwca 1973 – uchwała Senatu UWr
1 września 1973 – uroczysta promocja
promotor: prof. Marian Jakóbiec

Błaže Koneski urodził się 19 grudnia 1921 r. w Nebregowie (zm. 7 grudnia 1993 r. w Skopie). Studiował filologię słowiańską na uniwersytetach w Belgradzie i Sofii. Po ukończeniu studiów osiedlił się w Skopie, gdzie zaangażował się w utworzenie miejscowego uniwersytetu - po otwarciu uczelni (1949) był jednym z pierwszych jej pracowników. Podczas pracy na tej Uczelni kierował Katedrą Filologii Słowiańskiej, był dziekanem Wydziału Filologicznego oraz pełnił funkcję rektora w latach 1958-1960. Na emeryturę przeszedł w roku 1991.

Członek Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (prezes w latach 1968-1974) oraz kilku innych akademii i licznych towarzystw naukowych. Przewodniczący Związku Pisarzy Jugosławii, laureat nagród i wyróżnień za twórczość naukową, poetycką i przekładową.

Profesor Błaže Koneski był organizatorem życia naukowego w Macedonii, jednym z kodyfikatorów współczesnego literackiego języka macedońskiego, autor fundamentalnych prac z zakresu języka i literatury macedońskiej, redaktor  i współautor pierwszego wielkiego słownika języka macedońskiego. Wydawca utworów pisarzy macedońskich i zbiorów folklorystycznych. Jego twórczość poetycka to głównie liryka refleksyjna i transpozycje starych legend ludowych. Tłumacz na język macedoński poezji serbskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej.

Zobacz również: