Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Szwarc

Szwarc

Doktorzy Honoris Causa

Andrzej Witold Szwarc

(ur. 1920)
prawnik, kryminalistyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25 kwietnia 2001 – uchwała Senatu UWr
20 czerwca 2001 – uroczysta promocja
promotor: prof. Zdzisław Kegel

Andrzej Witold Szwarc urodził się 1 stycznia 1920 r. w Warszawie. Studia prawnicze rozpoczął w 1938 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. wstąpił w Warszawie do oddziałów ochotniczych i bronił stolicy. Po zakończeniu wojny  powrócił do Poznania, gdzie osiadł na stałe. Kontynuował studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, które ukończył w 1947 uzyskując tytuł magistra prawa. Równocześnie w latach 1949-1952 studiował na Wydziale Chemii tego uniwersytetu. Karierę akademicką rozpoczął w Katedrze Prawa i Procesu Karnego, będąc kolejno młodszym asystentem (1946-1949), asystentem (1949-1952), starszym asystentem (1952-1954) i adiunktem (1954-1964). Doktoryzował się (1955) i habilitował (1963) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu kryminalistyki. W 1965 r. został docentem i objął zorganizowany przez siebie w latach 50-tych Zakład Kryminalistyki, przekształcony następnie w Katedrę Kryminalistyki, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w roku 1990. W 1976 r. mianowany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Profesor wykładał kryminalistykę również na innych uczelniach, m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Akademii Spraw Wewnętrznych MSW. W toku asystentury na Uniwersytecie Poznańskim (1947-1949) odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Przez pewien czas łączył pracę naukową z wykonywaniem zawodu adwokata. Był również konsultantem w sprawach kryminalistyki Prokuratury Generalnej i Komendy Głównej MO w Warszawie, Prokuratury Wojewódzkiej i Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu oraz biegłym sądowym okręgu poznańskiego.

Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Dokumentów, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, rady naukowej Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych MSW oraz rady naukowej Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO.

Zainteresowania badawcze prof. Andrzeja W. Szwarca obejmują przede wszystkim zagadnienia teorii kryminalistyki i techniki kryminalistycznej.
Wybitne osiągnięcia uzyskał w dziedzinie badania dokumentów, dzięki czemu uważany jest za twórcę Szkoły Technicznej Ekspertyzy Dokumentów oraz w zakresie fonoskopii dotyczącej możliwości identyfikacji człowieka na podstawie głosu. Istotne znaczenie dla rozwoju kryminalistyki mają także jego prace omawiające kryminalistyczne aspekty zbiorów DNA i liczne ekspertyzy o charakterze precedensowym sporządzane dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Zobacz również: