Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kowarzyk

Kowarzyk

Doktorzy Honoris Causa

Hugon Kowarzyk

(1906-1985)
lekarz, fizjopatolog, profesor Uniwersytetu i Politechniki
we Wrocławiu oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu

23 kwietnia 1983 - uchwała Senatu UWr
7 grudnia 1983 - uroczysta promocja
promotor: prof. Tadeusz Lachowicz

Hugon Kowarzyk urodził się 10 grudnia 1906 r. w Jaworznie (zm. 6 marca 1985 r. we Wrocławiu). Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył w 1930 roku uzyskując dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Tam też habilitował się w roku 1939. Profesorem nadzwyczajnym został w 1946, a profesorem zwyczajnym w 1957. Podczas studiów pracował w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, był asystentem (1928-1939), docentem i kierownikiem tego zakładu (1945-1946). W 1945 nawiązał współpracę z Uniwersytetem i Politechniką we Wrocławiu, a w 1946 zamieszkał na stałe we Wrocławiu i stał się jednym z organizatorów Wydziału Lekarskiego oraz życia naukowego w tym mieście. Kierował Katedrą i Zakładem Patologii Ogólnej i Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1946-1949), a następnie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu (1950-1977). Był jego prodziekanem (1946-1947) i dziekanem (1947-1948). Z pracą nauczyciela akademickiego łączył działalność naukową i organizacyjną w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1958, rzeczywisty od 1970), New York Academy of Sciences, Deutsche Akademie der Naturforscher in Halle, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologicznego oraz wielu innych organizacji i towarzystw. Współorganizator i prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1974-1985).

Profesor Hugon Kowarzyk koncentrował się w swoich badaniach na zagadnieniach hematologii, wektokardiografii i cytogenetyki. W osiągnięciach Profesora najważniejszą rolę odegrały badania dotyczące wyjaśnienia proteolitycznych procesów zachodzących we krwi oraz badania w zakresie wektokardiografii.

Zobacz również: