Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Konare

Konare

Doktorzy Honoris Causa

Alpha Oumar Konare

(ur. 1946)
historyk, archeolog, polityk i dyplomata

26 marca 2008 – uchwała Senatu UWr
promotor: prof. Elżbieta Stadtmüller

Alpha Oumar Konare urodził się 2 lutego 1946 r. w Kayes w Mali. Studiował historię i geografię w Ecole Normale Supérieure w Bamako (1965-1969). W 1971 roku uzyskał stypendium doktoranckie w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1975 r. obronił pracę doktorską z zakresu archeologii zachodnioafrykańskiej. Podczas pobytu w Polsce nawiązał kontakty z wieloma środowiskami polskich afrykanistów. Po powrocie do Mali zatrudniony został w Instytucie Nauk Humanistycznych oraz powołany na stanowisko dyrektora działu historii i etnografii w Ministerstwie Młodzieży, Sportu i Kultury (1975-1978). W latach 1978-1980 otrzymał w tym ministerstwie tekę ministra. Następnie zajął się pracą naukową, oświatową, wydawniczą i społeczną. W 1980 r. został badaczem w Institut Supérieur de Formation en Recherche Appliquée (ISFRA) oraz wykładał na Wydziale Historii i Geografii Ecole Normale Supérieure w Bamako. W 1985 założył ważny przegląd kulturalny „Jamana”, promujący wiedzę o przeszłości i współczesności Mali i Afryki.

Mimo znaczących osiągnięć naukowych, najważniejsze zasługi Alpha Oumar Konaré położył w służbie publicznej swemu krajowi i całemu kontynentowi afrykańskiemu. Pod koniec lat 80. rozpoczął pokojową kampanię przeciw dyktaturze wojskowej rządzącej Mali. Ważnymi narzędziami walki o przywrócenie w tym kraju rządów demokratycznych były założone przez niego dziennik „Les Echos” (1989) oraz pierwsza w Mali prywatna stacja radiowa (1991). W 1991 r. zakończyły się wieloletnie rządy dyktatury gen. Moussa Traoré i zorganizowano pierwsze wolne wybory. Prezydentem Mali wybrany został A. O. Konare (1992-1997, 1997-2002). Celem swoich rządów uczynił umocnienie demokracji i rozwój kraju. Wielki autorytet oraz zrozumienie dla idei integracji afrykańskiej przyczyniły się do wyboru A. O. Konarego na przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej w latach 2003-2007. Był też przewodniczącym Economic Community of West African States (1999) i West African Monetary Union (2000).

Alpha Oumara Konare angażował się także w prace stowarzyszeń i organizacji, podejmujących działania na rzecz zmian w środowisku ludzi wykluczonych lub dążących do stworzenia możliwości edukacyjnych i rozwoju kultury. Współprzewodniczył w Partnerstwie na rzecz Walki z Głodem i Biedą w Afryce, przewodniczył malijskim stowarzyszeniom na rzecz dzieci, był doradcą w ramach przedsięwzięć UNESCO w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego Afryki. Angażował się w zakładanie stowarzyszeń i kierowanie programami wnoszącymi edukację, postęp technologiczny, rozwój kultury w środowiska robotnicze i osób biednych.

Zobacz również: