Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Wieland

Wieland

Doktorzy Honoris Causa

Herman Teodor Feliks Wieland

(1913-1995)
chemik, profesor Uniwersytetu w Moguncji i Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem

19 czerwca 1991 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 1991 – uroczysta promocja
promotor: prof. Ignacy Siemion

Herman Teodor Feliks Wieland urodził się 5 czerwca 1913 r. w Monachium (zm. 24 listopada 1995 r. w Heidelbergu). Studiował chemię na uniwersytetach w Monachium i Freiburgu (1931-1936). Na Uniwersytecie w Monachium doktoryzował się roku 1937. W latach 1937-1945 był asystentem na Uniwersytecie w Heidelbergu, tam habilitował się w roku 1942. W 1946 r. został profesorem chemii na Uniwersytecie w Moguncji, a w roku 1951 profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Do Heidelbergu powrócił w 1968 r. i aż do przejścia na emeryturę w roku 1981 kierował oddziałem chemii w Instytucie Badań Medycznych im. Maksa Plancka.

Należał do wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Akademii Przyrodników w Halle, Heidelberskiej Akademii Nauk, Akademii Nauk i Literatury w Moguncji, Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego w Filadelfii oraz Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk w Bostonie.

Profesor H. T. F. Wieland koncentrował się przede wszystkim na problematyce chemii produktów naturalnych. Początkowo badał alkaloidy, zwłaszcza alkaloidy kurary, następnie zajął się toksynami muchomora zielonego i w tych ostatnich uzyskał największe sukcesy naukowe. Zajmował się także chemią peptydów, opracowując pionierskie metody syntezy tych związków oraz metody ich wyodrębniania, oczyszczania i analitycznej kontroli czystości.

Zobacz również: