Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kaiser

Kaiser

Doktorzy Honoris Causa

Günter Kaiser

(ur. 1928)
prawnik, profesor Uniwersytetu we Freiburgu i Uniwersytetu w Zurychu

24 kwietnia 1991 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 1991 – uroczysta promocja
promotor: prof. Józef Wąsik

Günter Kaiser urodził się 27 grudnia 1928 r. w Walkenried. Studiował prawo na Uniwersytecie w Tybindze i Getyndze (1950-1955). Po studiach pracował jako sędzia cywilny i karny w Göppingen, Ludwigsburgu i Ulm oraz jako oskarżyciel publiczny w prokuraturze w Stuttgarcie. Doktoryzował się (1962) i habilitował (1969) na Uniwersytecie w Tybindze, gdzie następnie rozpoczął swoją karierę naukową. W 1970 roku został kierownikiem zespołu badań kryminologicznych w Instytucie Maksa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu, w latach 1973-1993 był dyrektorem tego instytutu. Na Uniwersytecie we Freiburgu uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego prawa karnego (1971-1993), w latach 1982-1993 był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Zurychu. Wykładał jako "visiting professor" na kilkudziesięciu uniwersytetach w różnych częściach świata.

Członek wielu międzynarodowych towarzystw i organizacji, m.in. Towarzystwa Naukowego Kryminologii RFN, Austrii i Szwajcarii oraz Towarzystwa Nowej Kryminologii.

Zainteresowania badawcze Profesora obejmują przede wszystkim kryminologię, prawo karne materialne, prawo karne wykonawcze i prawo nieletnich. Prowadzi badania o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza prawa oraz psychologii, socjologii i etyki.

Zobacz również: