Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Jacobsson

Jacobsson

Doktorzy Honoris Causa

Gunnar Jacobsson

(1918-2001)
slawista, profesor Uniwersytetu w Göteborgu

5 maja 1976 – uchwała Senatu UWr
1 września 1976 – uroczysta promocja
promotor: prof. Marian Jakóbiec

Gunnar Jacobsson urodził się 22 grudnia 1918 r. w Göteborgu (zm. 1 kwietnia 2001 r. w Göteborgu). Studiował  filologię słowiańską na Uniwersytecie w Göteborgu i Upssali (1944-1947). Doktoryzował się ze slawistyki w 1947 r. na Uniwersytecie w Upssali. Od 1947 r. aż do momentu przejścia na emeryturę w 1988 r. pracował na Uniwersytecie w Göteborgu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Był lektorem języka rosyjskiego (1947-1948), pracował na stanowisku docenta (1948-1950), a w latach 1951-1988 profesora języków słowiańskich. Kierował Instytutem Języków Słowiańskich, pełnił funkcję dziekana Wydziału Językoznawstwa i prodziekana Wydziału Humanistycznego.
Członek wielu szwedzkich i międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. był przedstawicielem Szwecji w Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym.

Profesor Gunnar Jacobsson zajmował się językoznawstwem słowiańskim, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa rosyjskiego i polskiego. Najważniejsze monografie Profesora dotyczą morfologii, słownictwa i semantyki języka rosyjskiego, polskiego i czeskiego.

Zobacz również: