Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Pöttering 

Pöttering 

Doktorzy Honoris Causa

Hans-Gert Pöttering 

(ur. 1945)
prawnik, honorowy profesor Uniwersytetu w Osnabrück

23 października 2013 - uchwała Senatu UWr
8 maja 2014 - uroczysta promocja
promotor:

Hans-Gert Pöttering urodził się 15 września 1945 r. w Bersenbrück (Dolna Saksonia). Dorastał w trudnych latach powojennych – te doświadczenia życiowe wywarły duży wpływ na jego późniejsze zaangażowanie na rzecz europejskiego pojednania. Studiował prawo, nauki polityczne oraz historię na uniwersytetach w Bonn, Genewie i Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1976 r. zdał państwowy egzamin prawniczy drugiego stopnia. W tym czasie udanie łączył życie polityczne z pracą naukową na Uniwersytecie w Osnabrück, gdzie pracował do 1979 r. Z biegiem czasu poświęcił się całkowicie działalności politycznej. Od 1979 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący w latach 2007-2009. Od 2009 r. przewodniczy Fundacji Konrada Adenauera.

Za swoją działalność wiele państw przyznało mu najwyższe odznaczenia. W 2013 r. za wybitne zasługi w rozwijaniu stosunków polsko-niemieckich oraz działalność na rzecz integracji Polski z Unią Europejską odebrał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Hans-Gert Pöttering jest doktorem honoris causa uniwersytetów Opolskiego i Warmińsko-Mazurskiego oraz uniwersytetów w Chile, Korei, Rumunii i Turcji.

Zobacz również: