Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Zawadzki

Zawadzki

Doktorzy Honoris Causa

Sylwester Zawadzki

(1921-1999)
prawnik, polityk, profesor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR oraz Uniwersytetu Warszawskiego

11 marca 1981 – uchwała Senatu UWr
14 maja 1981 – uroczysta promocja
promotor: prof. Władysław Zamkowski

Sylwester Zawadzki urodził się 19 października 1921 r. w Warszawie (zm. 4 lipca 1999 r. w Warszawie). Studia prawnicze ukończył w 1950 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1954 obronił pracę doktorską w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. W latach 1955-1967 pracował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, najpierw jako docent (1955-1963), następnie profesor nadzwyczajny (od 1963). W roku 1968 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, z którym związał się aż do przejścia na emeryturę w roku 1989. Profesor zwyczajny od roku 1972. Pracę naukowo-dydaktyczną zawsze łączył z działalnością społeczną i polityczną. Od wczesnych lat młodzieńczych związany z ruchem lewicowym, był członkiem "Spartakusa", Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej oraz Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. W 1946 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, a po kongresie zjednoczeniowym w 1948 znalazł się w szeregach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Poseł na Sejm PRL kilku kadencji (1972-1989). Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1973-1986) i jej przewodniczący w latach 1981-1986. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (1980-1981), minister sprawiedliwości (1981-1983) oraz członek Rady Państwa PRL (1985-1989).

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz wielu polskich, jak i zagranicznych, organizacji i towarzystw naukowych.

Profesor Sylwester Zawadzki specjalizował się w dziedzinie prawa państwowego, teorii państwa i prawa oraz w prawie konstytucyjnym.

Zobacz również: