Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Inglot

Inglot

Doktorzy Honoris Causa

Stefan Inglot

(1902-1994)
historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu
oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

17 czerwca 1977 – uchwała Senatu UWr
17 września 1977 – uroczysta promocja
promotor: prof. Marian Haisig

Stefan Inglot urodził się 10 czerwca 1902 r. w Albigowej (zm. 10 stycznia 1994 r. we Wrocławiu). Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tam doktoryzował się z filozofii w 1926 r. i habilitował z historii w 1932 r. Tam też podjął pracę najpierw jako docent (1932-1939), następnie na stanowisku profesora tytularnego historii społecznej i gospodarczej (od 1939). Równolegle pracował w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (1924-1945) i wykładał historię handlu we lwowskiej Akademii Handlu Zagranicznego (1928-1939). Czas II wojny światowej spędził we Lwowie, gdzie zajmował się tajnym nauczaniem historii. Wysiedlony ze Lwowa w 1945 r. zamieszkał w Krakowie i pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, na stanowisku profesora nadzwyczajnego historii rolnictwa i wsi. Jednocześnie od 1946 roku wykładał historię gospodarczą na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. W 1950 roku przeniósł się do Wrocławia na stałe. W Uniwersytecie Wrocławskim pełnił wiele funkcji kierowniczych m.in. prodziekana (1954) i dziekana (1954-1958) Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1956.

Członek m.in. Węgierskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Należał do Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

Profesor Stefan Inglot zajmował się dziejami gospodarczymi i społecznymi tak polskimi, jak i powszechnymi od średniowiecza do czasów najnowszych, przy czym koncentrował się głównie na historii wsi i rolnictwa od XVI do XVIII w., na historii gospodarczej, społecznej i demograficznej Śląska oraz na historii spółdzielczości. Profesor S. Inglot był współtwórcą i  organizatorem wrocławskiej szkoły historii gospodarczej.

Zobacz również: