Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Sembrat

Sembrat

Doktorzy Honoris Causa

Kazimierz Sembrat

(1902-1988)
zoolog, cytolog, embriolog, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

1 września 1975 – uchwała Senatu UWr
1 października 1975 – uroczysta promocja
promotor: prof. Wanda Stęślicka-Mydlarska

Kazimierz Sembrat urodził się 4 listopada 1902 r. w Krakowie (zm. 22 lipca 1988 r. we Wrocławiu). Studiował zoologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1920-1924). Podczas studiów rozpoczął pracę w Instytucie Zoologicznym tegoż uniwersytetu, tam doktoryzował się (1925) i habilitował (1931) z zoologii i anatomii porównawczej oraz mianowany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego (1939). W latach 1941-1944 pracował w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla w pracowni szczepionek przeciw tyfusowi plamistemu. Brał w tym czasie także udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim we Lwowie. Po likwidacji pracowni Weigla wyjechał w 1944 ze Lwowa i przebywał w Warszawie, gdzie podczas powstania został ranny. W 1945 na krótko podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie osiedlił się na stałe we Wrocławiu, gdzie został współorganizatorem wrocławskich szkół wyższych i środowiska naukowego w tym mieście. Od roku 1946 profesor zwyczajny. Na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu (od 1951 na Uniwersytecie Wrocławskim) był kolejno kierownikiem Zakładu Zoologii, Katedry Zoologi Ogólnej i Zakładu Zoologii Ogólnej w Instytucie Zoologicznym (1945-1973), dyrektorem Instytutu Zoologicznego (1945-1973) i przez dwie kadencje (1945-1947, 1948-1951) dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Członek Akademii Zoologicznej w Agrze (Indie), Międzynarodowej Unii Biologicznej, Towarzystwa Naukowego we Lwowie i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Inicjator i współzałożyciel Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Profesor należał także m.in. do Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Fizjologicznego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Kazimierz Sembrat zajmował się cytologią, endokrynologią porównawczą, embriologią i faunistyką. Wybitne wyniki uzyskał przede wszystkim w badaniach nad tarczycą i endostylem lancetnika oraz w badaniach cytologicznych nad koralowcami, wirkami i wieloszczetami.

Zobacz również: