Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Wereszycki

Wereszycki

Doktorzy Honoris Causa

Henryk Wereszycki

(1898-1990)
historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego

20 marca 1985 – uchwała Senatu UWr
18 czerwca 1985 – uroczysta promocja
promotor: prof. Adam Galos

Henryk Wereszycki urodził się 13 grudnia 1898 r. we Lwowie (zm. 27 lutego 1990 w Krakowie). Studiował na Politechnice Lwowskiej (1918-1919) i na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1920-1925), gdzie także doktoryzował się w 1925. Habilitował się w roku 1948 na Uniwersytecie Warszawskim. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął jako asystent na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1925-1926), następnie był nauczycielem historii w szkołach średnich we Lwowie (1926-1935) i kustoszem w Instytucie Badania Historii Najnowszej im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1935-1939). W latach 1926-1939 odbywał także studia archiwalne w Austrii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Podczas II wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Woldenbergu. W 1945 zamieszkał na krótko w Krakowie i pracował jako nauczyciel w szkole średniej. Następnie przeniósł się do Warszawy i w latach 1945-1947 był kustoszem w Instytucie Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów. W 1947 r. przyjechał do Wrocławia i uzyskał stanowisko zastępcy profesora
w Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu (od 1951 Uniwersytecie Wrocławskim). W 1955 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1956 opuścił Wrocław, zamieszkał w Krakowie i aż do emerytury (1968) pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii Oddziału PTH we Wrocławiu. Współpracownik Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor Henryk Wereszycki interesował się przede wszystkim stosunkami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dyplomacji europejskiej w XIX w., historią sprawy polskiej w okresie porozbiorowym, dziejami Polski powstaniowej oraz dziejami wybranych państw europejskich.

Zobacz również: