Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Rapacki

Rapacki

Doktorzy Honoris Causa

Adam Rapacki

(1909-1970)
ekonomista, polityk, dyplomata

17 listopada 1965 – uchwała Senatu UWr
22 listopada 1965 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stanisław Hubert

Adam Rapacki urodził się 24 grudnia 1909 r. we Lwowie (zm. 10 października 1970 r. w Warszawie). Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1929-1932). W latach 1932-1934 pełnił służbę wojskową, następnie pracował w Spółdzielczym Instytucie Naukowym w Warszawie (1934-1937) oraz w Instytucie Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen (1939). Od czasów studenckich związany z młodzieżowym ruchem lewicowym, działacz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (1931-1934) i Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (1932-1937). W okresie okupacji przebywał w niemieckiej niewoli, gdzie prowadził działalność oświatową, publicystyczną i polityczną. Do kraju powrócił w roku 1945 i zaangażował się w działalność prokomunistycznej Polskiej Partii Socjalistycznej, w której już w 1946 roku został członkiem Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego. Po kongresie zjednoczeniowym w roku 1948 wszedł w skład centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Poseł na Sejm kilku kadencji (1947-1969).

Adam Rapacki był ministrem żeglugi (1947-1950 ), ministrem szkolnictwa wyższego (1950-1956) oraz ministrem spraw zagranicznych (1956-1968). 2 października 1957 r., na XII plenum sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawił propozycję utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej – znaną następnie jako "Plan Rapackiego". Wycofał się z życia politycznego w okresie wydarzeń marcowych w 1968.

Adam Rapacki prowadził również działalność naukową i publicystyczną z zakresu ekonomii i zagadnień międzynarodowych.

Zobacz również: