Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Zacher

Zacher

Doktorzy Honoris Causa

Hans Friedrich Zacher

(ur. 1928)
prawnik, profesor Uniwersytetu Saarbrücken i Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium

18 października 1995 – uchwała Senatu UWr
28 lutego 1996 – uroczysta promocja
promotor: prof. Herbert Szurgacz

Hans Friedrich Zacher urodził się 22 czerwca 1928 r. w Erlach nad Innem. Studiował prawo na uniwersytetach w Bambergu, Erlangen i Monachium (1947-1950). W 1952 r. uzyskał doktorat z prawa, habilitował się w 1962 r. na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium z ogólnej nauki o państwie oraz z prawa państwowego i administracyjnego. Pracę zawodową rozpoczął w 1951 r. jako referendarz prawny w kancelarii adwokackiej i równolegle jako asystent na Uniwersytecie Monachijskim. W latach 1955-1963 pracował w administracji rządowej kraju związkowego Bawarii i w bawarskim trybunale administracyjnym, a w latach 1956-1960 działał także w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym. Po uzyskaniu habilitacji był docentem (1962-1963) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Monachijskiego, a w 1963 r. otrzymał etat profesora zwyczajnego i objął kierownictwo Katedry Prawa Państwowego, Administracyjnego i Kościelnego na Uniwersytecie Saarbrücken. W 1971 roku powrócił na Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, gdzie pracował jako profesor zwyczajny aż do przejścia na emeryturę w roku 1996. W latach 1974-1979 kierował na zlecenie Towarzystwa Naukowego Maksa Plancka zespołem badawczym Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Socjalnego, a po przekształceniu w 1980 r. tego zespołu w Instytut Maksa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego został (do 1992 r. ) jego dyrektorem.

Profesor Hans F. Zacher w latach 1990-1996 był prezydentem Towarzystwa Wspierania Nauki im. Maxa Plancka. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Bawarskiej Akademii Nauk, Akademii Europejskiej, Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk, Stowarzyszenia Prawa Porównawczego, Niemieckiego Stowarzyszenia Prawa Socjalnego, Monachijskiego Towarzystwa Prawniczego i Związku Niemieckich Konstytucjonalistów. Działał w Europejskim Instytucie Zabezpieczenia Społecznego i Międzynarodowej Radzie ds. Dobrobytu przy ONZ, a także w różnych organach i komisjach doradczych przy niemieckim rządzie federalnym.

Zainteresowania badawcze prof. Hansa F. Zachera obejmują prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo kościelne, prawo gospodarcze i przede wszystkim prawo socjalne. Pionierski charakter mają zwłaszcza studia poświęcone teorii prawa socjalnego, porównawczemu prawu socjalnemu i metodologii nauki prawa socjalnego. Profesor jest rzecznikiem rozwoju niemiecko-polskiej współpracy naukowej.

Zobacz również: