Multimedialna BAZA DANYCH
Astronomia

Kolekcje Uniwersyteckie > Astronomia

Astronomia

Wszystkie najważniejsze instrumenty astronomiczne związane z Obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego związane są  z osobą twórcy i pierwszego dyrektora Obserwatorium, Longinusa Antona Jungnitza. Trafiły do zespołu instrumentarium astronomicznego UWr dzięki bezpośrednim staraniom Jungnitza, albo zostały zakupione z pozostawionego przez niego na rzecz Obserwatorium legatu. W następnych latach następcy Jungnitza: Ludwig von Bogusławski i Johann Gotfried Galle sukcesywnie, choć nieznacznie uzupełniali ten zespół. 

 


Obok najbardziej znaczących instrumentów, takich jak heliometr Fraunhofera, instrument przejściowy Dollonda w kolekcji uniwersyteckiej znajdowało się szereg pomniejszych przyrządów astronomicznych, mierniczych i meterologicznych, stanowiących dodatkowe wyposażenie obserwatorium a z czasem pełniących rolę pomocy dydaktycznych. Z biegiem lat nabrały one charakteru zabytkowego i znalazły się w zbiorach muzealnych Uniwersytetu. Do czasów powojennych kolekcja przetrwała w szczątkowej formie. Obecnie można ją zobaczyć w ekspozycjach Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku - również w Instytucie Astronomicznym UWr.

Astrolabium
Astrolabium
Cyrkiel proporcjonalny
Cyrkiel proporcjonalny
Cyrkiel proporcjonalny i ekier
Cyrkiel proporcjonalny i ekier
Cyrkle kroczki
Cyrkle kroczki
Czas jako następstwo ruchu Ziemi
Czas jako następstwo ruchu Ziemi
Globus nieba
Globus nieba
Globus nieba Weigla
Globus nieba Weigla
Grafometr
Grafometr
Instrument uniwersalny
Instrument uniwersalny
Kompendium matematyczne
Kompendium matematyczne
Koło Bordy
Koło Bordy
Kwadrant astronomiczny ścienny
Kwadrant astronomiczny ścienny
Laska Jakuba
Laska Jakuba
Luneta
Luneta
Sekstant
Sekstant
Sfera armiralna
Sfera armiralna
Tablice do nauki geometrii
Tablice do nauki geometrii
Teodolit prosty
Teodolit prosty
Teodolit prosty
Teodolit prosty
Triquetrum
Triquetrum
Uniwersytecka meridiana
Uniwersytecka meridiana
Zegar słoneczny ekwinokcjalny
Zegar słoneczny ekwinokcjalny
Zegar słoneczny horyzontalny 1
Zegar słoneczny horyzontalny 1
Zegar słoneczny horyzontalny 2
Zegar słoneczny horyzontalny 2
Zegar słoneczny na sześcianie 1
Zegar słoneczny na sześcianie 1
Zegar słoneczny na sześcianie 2
Zegar słoneczny na sześcianie 2
Zegar słoneczny pierścieniowy
Zegar słoneczny pierścieniowy
Zegar słoneczny równikowy
Zegar słoneczny równikowy
Zegar słoneczny typu Dieppe
Zegar słoneczny typu Dieppe
Zegary słoneczne
Zegary słoneczne