Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Graciotti

Graciotti

Doktorzy Honoris Causa

Sante Graciotti

(ur. 1923)
historyk literatury, polonista, slawista, profesor Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie

26.09.1989 - uchwała Senatu UWr
15.11.1989 - uroczysta promocja
promotor: prof. Czesław Hernas

Sante Graciotti urodził się 1 grudnia 1923 r. w Osimo k. Ankony. Studiował italianistykę na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie i slawistykę na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Stopień doktora uzyskał w Mediolanie (1953), habilitował się w Rzymie (1957). Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1961 jako docent na Wydziale Filologicznym Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie, tam też w 1964 objął Katedrę Filologii Słowiańskiej, a w 1968 został profesorem zwyczajnym. W roku 1972 przeniósł się na Uniwersytet La Sapienza w Rzymie wiążąc się na stałe z tą uczelnią, kierując m.in. Instytutem Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym (1978-1988).
Od 1969 przedstawiciel Włoch w Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Długoletni Prezydent Włoskiego Towarzystwa Slawistów. Członek zagraniczny PAN i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Zainteresowania badawcze prof. Sante Graciottiego obejmują całość literatury słowiańskiej od Średniowiecza do Modernizmu, a w zakresie literatury polskiej przede wszystkim twórczość Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego oraz zagadnienia ogólne doby Renesansu i Oświecenia.

Zobacz również: