Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Štelcl

Štelcl

Doktorzy Honoris Causa

Jindřich Štelcl

(1923-1990)
geolog, petrograf, profesor Uniwersytetu w Brnie

23 września 1987 – uchwała Senatu UWr
13 listopada 1987 – uroczysta promocja
promotor: prof. Alfred Majerowicz

Jindřich Štelcl urodził się 1 września 1923 r. w Ježkovicach (zm. 27 marca 1990 r. w Brnie). Studiował geologię na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (1945-1948), tam uzyskał doktorat z petrografii (1950) oraz pracował jako asystent na Wydziale Pedagogicznym (1949-1951). Następnie był aspirantem na Uniwersytecie Karola w Pradze (1951-1953), gdzie również w 1956 obronił  pracę kandydacką z petrotektoniki. W 1955 otrzymał etat docenta, powrócił na Uniwersytet Masaryka w Brnie i wykładał mineralogię oraz petrografię. Pełnił tam również różne funkcje administracyjne, był m.in. prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych (1958-1962) oraz prorektorem uniwersytetu. W 1969 został profesorem na Uniwersytecie Karola w Pradze, a w 1970 ponownie powrócił na Uniwersytet Masaryka w Brnie, gdzie objął Katedrę Mineralogii i Petrografii, którą kierował do roku 1990.

Członek Czechosłowackiej Akademii Nauk (korespondent od 1978, rzeczywisty od 1984), Geologicznej Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz wielu innych czechosłowackich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych.

Profesor Jindřich Štelcl zajmował się mineralogią, petrografią, ze szczególnym uwzględnieniem petrotektoniki oraz geochemią. Koncentrował się przede wszystkim na zastosowaniach badań petrograficznych w rozwiązywaniu zagadnień archeologicznych. Interesował się również problematyka organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. Inicjator i animator badań petroarcheologicznych.

Zobacz również: