Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Wapiński

Wapiński

Doktorzy Honoris Causa

Roman Wapiński

(1931-2008)
historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

29 listopada 2000 – uchwała Senatu UWr
28 lutego 2001 – uroczysta promocja
promotor: prof. Wojciech Wrzesiński

Roman Wapiński urodził się 8 marca 1931 r. w Nowej Wsi k. Kłobucka (zmarł 14 maja 2008 r. w Gdańsku). Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim (1950-1955). Po studiach skierowany został do pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, gdzie był asystentem (1955-1961) i adiunktem (1961-1965). Doktoryzował się (1961) i habilitował (1964) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po habilitacji przeszedł w WSP w Gdańsku na etat docenta (1965-1970). W tym okresie pełnił tam funkcję prorektora (1965-1967) i kierownika Zespołu Katedr Historii (1968-1970). Pod koniec lat 60-tych zaangażował się w działalność zmierzającą do zorganizowania Uniwersytetu Gdańskiego. Był przewodniczącym komisji społecznej do utworzenia uczelni (1967-1968) oraz wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego tego uniwersytetu (1969-1970). Na utworzonym Uniwersytecie Gdańskim pracował jako docent (1970-1971), został powołany na profesora nadzwyczajnego (1971) oraz uzyskał tytuł profesora zwyczajnego (1980). Był dyrektorem Instytutu Historii (1970-1972, 1975-1989), wiele lat kierował Zakładem Myśli i Kultury Politycznej oraz  prorektorem uczelni (1972-1975).
Z działalnością na uczelni łączył liczne obowiązki w sferze organizacji i zarządzania obszarem nauki. Wchodził m.in. w skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1988-1990), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1993-1996) oraz Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1991-1996). Wiele lat zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Historii PAN w Warszawie.

Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1994 r.), Polskiej Akademii Umiejętności (czynny krajowy od 2000 r.), Polskiego Towarzystwa Historycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe prof. Romana Wapińskiego koncentrowały się wokół zagadnień historii najnowszej, przede wszystkim wokół historii Polski XIX i XX wieku, przy czym czołowe miejsce w jego studiach zajmowały problemy związane z dziejami Narodowej Demokracji. Wniósł wielki wkład w badania nad innymi kierunkami polskiej myśli politycznej XIX i XX stulecia, nad świadomością polityczną i narodową ludności Rzeczypospolitej oraz nad dziejami Pomorza.

Zobacz również: