Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Słonimski

Słonimski

Doktorzy Honoris Causa

Piotr Słonimski

(1922-2009)
biolog i genetyk, profesor Uniwersytetu Piotra i Marii Curie, Paryż 6

26 września 1975 – uchwała Senatu UWr
28 lutego1976 – uroczysta promocja
promotor: prof. Tadeusz Lachowicz

Piotr Słonimski urodził się 9 listopada 1922 r. w Warszawie (zm. 25 kwietnia 2009 r. we Francji). Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1945-1947), następnie wyjechał do Francji i na  Sorbonie ukończył biochemię (1947-1950) oraz uzyskał doktorat z nauk przyrodniczych (1952). W tym samym roku podjął pracę naukową w Instytucie Genetyki Centrum Narodowego Ośrodka Badań Naukowych (CNRS) - był tam szefem laboratorium (1956) oraz kierownikiem pracowni genetyki molekularnej (1968). W 1971 został dyrektorem Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-Sur-Yvette pod Paryżem i kierował nim aż do przejścia na emeryturę w roku 1992. Jednocześnie w latach 1967-1992 był profesorem i kierownikiem Katedry Genetyki na Uniwersytecie Paryż VI, gdzie wykładał genetykę i biochemię.

Członek kilku akademii nauk, w tym Francuskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz licznych francuskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych. Działał w różnych francuskich rządowych zespołach doradczych i komisjach rzeczoznawców z zakresu genetyki i biologii molekularnej. Był współzałożycielem i długoletnim prezesem Stowarzyszenia Solidarność Francja-Polska.

Profesor Piotr Słonimski specjalizował się w problematyce genetyki molekularnej. Największe osiągnięcia uzyskał w badaniach nad genetyką enzymów oddechowych u drożdży oraz nad genetyką mitochondriów, której był twórcą. Odkrył zjawisko inhibicji syntezy enzymów oddechowych u drożdży pod wpływem glukozy i sformułował prawidłowości występujące w rekombinacji genów mitochondrialnych.

Zobacz również: