Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kuratowski

Kuratowski

Doktorzy Honoris Causa

Kazimierz Kuratowski

(1896-1980)
matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej,
Uniwersytetu Warszawskiego

10 grudnia 1958 – uchwała Senatu UWr
10 października 1959 – uroczysta promocja
promotor: prof. Bronisław Knaster

Kazimierz Kuratowski urodził się 2 lutego 1896 r. w Warszawie (zm. 18 czerwca 1980 r. w Warszawie). Studiował inżynierię na Uniwersytecie w Glasgow (1913-1914) i matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (1915-1919), gdzie doktoryzował się (1920), habilitował (1921), a następnie wykładał matematykę (1922-1926). W 1927 roku został profesorem nadzwyczajnym na Politechnice Lwowskiej. Na Uniwersytet Warszawski powrócił w roku 1934, uzyskał tytuł profesora i związał się z nim aż do przejścia na emeryturę (1967). Współtwórca i wieloletni dyrektor Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie, który po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk przekształcony został w Instytut Matematyczny PAN. Wykładał na kilkudziesięciu uczelniach europejskich, amerykańskich i azjatyckich.

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Austriackiej Akademii Nauk, Argentyńskiej Akademii Nauk, Węgierskiej Akademii Nauk, Akademii Nauk ZSRR, Międzynarodowej Unii Matematycznej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Badania Profesora Kazimierza Kuratowskiego obejmowały topologię, teorię mnogości, teorię miary, funkcje rzeczywiste i algebrę Boole'a. Profesor był współtwórcą lwowskiej i warszawskiej szkoły matematycznej.

Zobacz również: