Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Dedecius

Dedecius

Doktorzy Honoris Causa

Karl Dedecius

(ur. 1921)
pisarz, tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, krytyk literacki, wydawca

19 grudnia 2001 – uchwała Senatu UWr
12 czerwca 2002 – uroczysta promocja
promotor: prof. Czesław Hernas

Karl Dedecius urodził się 20 maja 1921 r. w Łodzi. Podczas okupacji początkowo przebywał w obozie pracy, następnie wcielony został do Wehrmachtu. Od 1942 r. walczył na froncie wschodnim (m.in. pod Stalingradem), gdzie dostał się do niewoli sowieckiej. Po powrocie z niewoli był starszym asystentem w Niemieckim Instytucie Teatralnym w Weimarze (1950-1951), następnie wyjechał do RFN i osiadł na stałe we Frankfurcie nad Menem. W latach 1954-1979 pracował w tamtejszym towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz. Wówczas hobbystycznie zaczął zajmować się tłumaczeniem. Był inicjatorem, organizatorem i dyrektorem założonego w 1980 r. Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt, który miał na celu polepszenie wzajemnych stosunków między Polską a Niemcami. Instytutem tym kierował aż do przejścia na emeryturę w roku 1999.
Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych, Niemieckiej Akademii Języka i Poezji w Darmstadt, Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu, Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Europejskiej w Krakowie. Należy do niemieckiego PEN Clubu, Związku Tłumaczy Niemieckich, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza i Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.
Z inicjatywy Karla Dedeciusa w Niemczech ukazało się kilkadziesiąt antologii literatury polskiej oraz wiele tomów indywidualnych pisarzy. Jest tłumaczem na język niemiecki wielu polskich poetów i prozaików, m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Stanisława J. Leca, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Elizy Orzeszkowej. Za jego fundamentalne dzieło uznawane jest kompendium "Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrunderts".

Zobacz również: