Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Schroeder

Schroeder

Doktorzy Honoris Causa

Friedrich Christian Schroeder

(ur. 1936)
prawnik, profesor Uniwersytetu w Ratyzbonie

10 stycznia 1999 – uchwała Senatu UWr
29 kwietnia 1999 – uroczysta promocja
promotor: prof. Tomasz Kaczmarek

Friedrich Christian Schroeder urodził się 14 lipca 1936 r. w Güstrow. Studiował prawo oraz prawo Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Bonn, Wolnym Uniwersytecie Berlina i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium (1955-1959). Na Uniwersytecie w Monachium zdał pierwszy egzamin państwowy (1959), był asystentem na Wydziale Prawa (1961-1967), doktoryzował się (1963), zdał drugi egzamin państwowy (1965) i uzyskał habilitację (1968). W latach 1969-2001 był profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Prawa i Procesu Karnego oraz Prawa Wschodniego na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Na tej uczelni był także dziekanem Wydziału Prawa i Ekonomii (1971-1972). Przez kilka lat prowadził ponadto wykłady z prawa wschodniego w Wyższej Szkole Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Sankt Gallen w Szwajcarii (1981-1989). Od 1969 r. członek kuratorium i rady naukowej Instytutu Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu, dyrektor naukowy w Instytucie Prawa Wschodniego w Monachium (1973-2001).

Członek licznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Niemieckiego Towarzystwa Studiów nad Europą Wschodnią, Niemieckiej Grupy Krajowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego.

Zainteresowania badawcze prof. Friedricha Ch. Schroedera dotyczą dogmatyki prawa karnego, prawa porównawczego, w tym także komparatystyki prawa karnego i problematyki prawnej zjednoczenia Niemiec, prawa narodów i prawa karnego międzynarodowego, prawa Europy Wschodniej, procesu karnego i historii prawa karnego.

Zobacz również: