Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Madey

Madey

Doktorzy Honoris Causa

Theodor E. Madey

(ur. 1937)
fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Stanowego New Jersey w Rutgers

5 czerwca 2003 - uchwała Senatu UWr
10 marca 2004 - uroczysta promocja
promotor: prof. Antoni Ciszewski

Theodor Eugene Madey urodził się 24 października 1937 r. w Wilmington (stan Delaware). Wykształcenie akademickie odebrał w Baltimore , początkowo w Loyola College, następnie na Uniwersytecie Notre Dame, gdzie w 1963 uzyskał doktorat z nauk fizycznych. W 1965 został członkiem kadry naukowej Narodowego Biura Standardów w Gaithersburg (stan Maryland). W 1978 został zastępcą kierownika Oddziału Nauki o Powierzchnia trzy lata później kierownikiem Zakładu Struktury i Kinetyki Powierzchni. W 1983 został samodzielnym pracownikiem naukowym tego ośrodka. W 1988 został mianowany profesorem na Uniwersytecie w Rutgers oraz dyrektorem Laboratorium Modyfikacji Powierzchni. Prowadził zajęcia z fizyki i chemii.

Prace prof. Theodora E. Madeya dotyczą przede wszystkim procesów fizycznych i chemicznych zachodzących na atomowo czystych monokrystalicznych powierzchniach wielu materiałów przy użyciu metod ultrawysokiej próżni. Badane przez niego zjawiska to m.in. adsorpcja fizyczna, chemisorpcja, zarodkowanie i wzrost ultracienkich filmów metalowych, struktura i morfologia powierzchni, reakcje i kataliza na powierzchniach, emisja elektronów, rozpraszanie jonowe oraz oddziaływanie elektron - ciało stałe.

Zobacz również: